FANDOM


Menu ch1Menu ch2Menu ch3Menu ch4Menu ch5

To ja się stąd wynoszę!
 
— Wally Franks w każdym swoim nagraniu


Wally Franks - dozorca w Joey Drew Studios. Nagrał aż pięć wiadomości na kasetę. Istotną rolę w grze odgrywa Szafa Wally`ego, w której przechowywał swój sprzęt do sprzątania.

Wędrujący Bendy - ikona Pojawienia

Rozdział 1: Ruchome Obrazki

Kaseta Wally`ego leży na półce w Wąskim Pokoiku.

.

Rozdział 2: Stara Piosenka

Jego nagranie znajduje się w Biurze Sammy`ego.

.

Rozdział 3: Wzlot i Upadek

Jego wiadomość można odsłuchać, udając się do Pokoju z Trailera na poziomie K lub Poczekalni na poziomie 11.

.

Rozdział 4: Wielkie Piękności

Kasetę Wally`ego można znaleść w Magazynie 9.

Maska Bendy'ego Osobowość

Wally przedstawia typ prostego człowieka. Mówi potocznym językiem, jest roztrzepany i trochę zapominalski. Ma tendencję do gubienia swoich kluczy, narzeka na nadmiar pracy. Nie rozumie dziwnych zachowań Joey`go, ale póki płaci mu za pracę, Wally`emu to nie przeszkadza. W rozmowach jest dość bezpośredni. Nazywa rzeczy po imieniu, unika zbędnego owijania w bawełnę. Jest też przekonany o swoim geniuszu i nie przepada za nerwowymi, ponurymi ludźmi, których, na jego nieszczęście, w Joey Drew Studios nie brakuje.

Projektor - ikona Cytaty

Rozdział 1, nagranie

Oryginał:

At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I certainly don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this, Joey had each one of us donate something from our work stations. We put them on these little pedestals in the break room. To help appease the gods, Joey says. Keep things going. I think he's lost his mind, but, hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes burst, I'm out of here.

Tłumaczenie:

Jak na razie, wciąż nie załapałem na czym polega plan Joey`go wobec tej kampanni. Animacje nie są już kończone na czas, a ja zupełnie nie rozumiem, po co nam ta maszyna. Jest głośna, brudząca, i kto tak w ogóle potrzebuje tyle tuszu? Poza tym Joey kazał każdemu z nas przekazać jakiś przedmiot z naszych stanowisk pracy. Położyliśmy je na tych małych piedestałach w pokoju wypoczynkowym. Żeby pomóc uspokoić bogów, jak to powiedział Joey. Rób tak dalej. Myślę, że postradał zmysły, ale, hej, płaci za robotę. Powiem ci jednak, że jeśli jeszcze jedna rura pęknie,to ja się stąd wynoszę.

Rozdział 2, nagranie

Oryginał:

So I go to get my dust pan from the hall closet the other day and guess what? I can't find my stupid keys. It's like they disappeared into thin air or something. All I can think of is that they must have fallen into one of the garbage cans as I was making my rounds last week. I just hope nobody tells Sammy. Because if he finds out I lost my keys again, I'm out of here.
Tłumaczenie:
A więc pewnego dnia idę sobie po moją śmietniczkę do szafy przy holu i wiesz co? Nie mogę znaleść moich głupich kluczy. Jakby rozpłynęły się w powietrzu czy coś takiego. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to to, że musiały wpaść do jednego z pojemników na śmieci gdy robiłem swój obchód w tamtym tygodniu. Mam tylko nadzieję, że nikt nie powie o tym Sammy`emu. Bo jeżeli dowie się, że znów zgubiłem swoje klucze, to ja się stąd wynoszę.

Rozdział 3, pierwsze nagranie

Oryginał:

I don't get it. Everyone's walking around here like grandma just died. Nothing but angry faces everywhere. These people gotta lighten up. I mean, hello! You make cartoons! Your job is to make people laugh. I'm tellin' ya. If these people don't start crackin' a smile every now and then, I'm outta here.
Tłumaczenie:
Nie łapię tego. Wszyscy wokół zachowują się tak, jakby przed chwilą zmarła im babcia. Nic tylko wszędzie wściekłe twarze. Ci ludzie powinni się ogarnąć. Chodzi mi o to, że, halo! Robicie kreskówki! Wasza robota polega na rozśmieszaniu ludzi. Mówię ci. Jeśli ci ludzie nie zaczną się od czasu do czasu uśmiechać, to ja się stąd wynoszę.

Drugie nagranie

Oryginał:

Wally: Alright let's go over this again. If the pressure goes over 45, I screw the safety bolt in tighter, right?

Thomas: No! For the last time, you do that, you'll blow every pipe in this place! If it reaches 45, you unhook the safety switch.

Wally: You sure? You know, this sounds harder than comparing ear wax to bee's wax!

Thomas: Look, it's not that difficult! Just keep an eye on the gauge!

Wally: Look pal, if you think I'm doing my job AND yours, I'm outta here!

Tłumaczenie:
Wally: Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jeśli ciśnienie przerkracza 45, to przykręcam mocniej śrubę bezpiecznika, tak?

Thomas: Nie! Mówię ci po raz ostatni, jeżeli to zrobisz, to wyeksploduje każda rura w tej miejscówce! Jeżeli sięgnie do 45, to przestawiasz przełącznik bezpieczeństwa.

Wally: Jesteś pewny? To wydaje się trudniejsze niż odróżnianie woskowiny usznej od wosku pszczelego!

Thomas: Zobacz, to nie jest takie trudne! Po prostu zerkaj co jakiś czas na wzkaźnik!

Wally: Słuchaj stary, jeżeli myśłisz, że będę pracował i za mnie ORAZ za ciebie, to ja się stąd wynoszę!

Rozdział 4, nagranie

Oryginał:

These guys down in the warehouse get to play games all day while I'm stuck cleaning up after 'em. They kept locking themselves out of their own back room. So I says, look guys, I says, you're smart, right? Here's an idea! Why not rig these games up to knock open the door if ya win? It'll be fun for you guys, and it saves me the trip down here every day. They went for it like a dog to pot roast. I tell ya! If these guys don't start realizing who the real genius is, I'm outta here.
Tłumaczenie:
Ludzie w tym magazynie cały dzień grają w gry, podczas gdy ja tu siedzę i po nich sprzątam. Wciąż trzymają się z daleka od ich własnego zaplecza. Więc im mówię, spójrzcie ludzie, mówię, jesteście inteligentni, co nie? Mam świetny pomysł! Czemu by nie stworzyć gry, która otwiera drzwi jeżeli wygracie? Dla was to będzie zabawa, a mnie uratuje od codziennych wycieczek tu na dół. Poszli na to jak (nie wiem, jak to przetłumaczyć). Mówię ci! Jeśli ci ludzie nie zaczną sobie uświadamiać, kto jest prawdziwym geniuszem, to ja się stąd wynoszę.

Rozdział 5, nagranie

Oryginał:

So turns out it`s my lucky day! I got to cleaning some of the offices around 2 am last night. And what do ya think I find on one of the chairs? A big freaking chocolate cake. Just sitting there! Practically jelling my name! You know? I work hard! I earn my pay. Every darn dollar. But you know what the company is missing? Little, benefiting perks. And this here cake? It`s a perk! Hopefully noone finds out what i done. Cause if they did, I can tell what would happen. I`m outta here.

Tłumaczenie:

Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień! Ostatniej nocy sprzątałem biura gdzieś koło 2. I jak myślisz, co znalazłem na jednym z krzeseł? Wielkie ciasto czekoladowe. Po prostu se tam siedziało! Praktycznie krzyczało moje imię! Wiesz co? Ciężko haruję! Pracuję na moją wypłatę. Na każdy głupi dolar. Ale wiesz, czego brakuje tej firmie? O małych, drobnych, darowiznach. A to ciasto? To dodatkowy zarobek! Mam nadzieję, że nikt się nie dowie, co zrobiłem. Bo jeżeli tak, to mogę powiedzieć, co się stanie. Wynoszę się stąd.

List

Oryginał:

Dear Mr. Drew,

I have to say it was a big suprise getting a letter from you after all these year! I`m suprised you even remember me from back int he old days at the studio. I mostly just swept up the place.

I`m doing good here in Florida, lots of sun for me and Mrs. Hope you`re doing good, too.

Sorry to hear abaut the studio closing down. You all made some grat little cartoons there. They was good for some laughs!

Ok,I gonna wrap this up. The grandkids want to hit out the beach so I`m outta here!

- Wally Franks

Tłumaczenie:
Szanowny Panie Drew,

Muszę powiedzieć, że otrzymanie Twojego listu po tych wszystkich latach było dla mnie wielką niespodzianką! Jestem zaskoczony, że w ogóle pamiętasz mnie z tych starych czasów w studiu. Zwykle po prostu tylko zamiatałem.

Na Florydzie powodzi się nam bardzo dobrze. Mamy tu mnóstwo słońca. Mam nadzieję, że Ty też się dobrze trzymasz.

Przykro mi słyszeć o zamknięciu studia. Robiliście świetne kreskówki. Zawsze poprawiały mi humor!

Dobra, muszę kończyć. Wnuki chcą iść na plażę, więc się stąd wynoszę!

- Wally Franks

Borys - ikona Ciekawostki

  • W pierwszej wersji Rozdziału 1 mieliśmy jego nagranie, ale nie znaliśmy jego imienia i nazwiska
  • Ma najwięcej kaset w całej grze
  • Jak dotąd tylko Wally i Thomas prowadzą dialog
  • Wally jako jedyny posiada kasety we wszystkich rozdziałach gry
  • W Rozdziale 5 występuje sprzeczność między słyszanym, a czytanym tekstem. Wally mówi "noone" ale zostało to zapisane jako "know one"

ButchersGangPoster Galeria

WallyFranks1
WallyFranks3
WallyFranks2
WallyIThomas
WallyFranks4
Postacie
Kreskówki
BendyBoris The WolfAlice AngelCharleyBarleyEdgar
Ludzie
Joey DrewHenry SteinWally FranksThomas ConnorSammy LawrenceJack FainSusie CampbellNorman PolkShawn FlynnAllison PendleGrant CohenLindaBertrum PiedmontLacie Benton
Atramentowi
Atramentowe Trio: Ink Bendy/BestiaUpadła AliceBoris Tyran

Poszukiwacze: PoszukiwaczOpuchły PoszukiwaczOpuchły JackPoszukiwacz GórnikWielki PoszukiwaczGigantyczny PoszukiwaczPoszukiwacz Sammy
Gang Rzeźników: RurarzWędkarzMłotkarz
Pozostali: BorisSammyProjektatorBertrumStraceńcyTomAllison AngelŁapaGrant

Niezaklasyfikowani
TheMeatly (Easter Egg)"Zabłąkany" BendyAnimatronik Bendy'ego
Niekanoniczni
Bendy in the Nightmare Run: Ubert GumaPuszkarz z MakazłomuKufer MackowiczZofer Tuszkiewicz

Hello Bendy: Sąsiad