FANDOM


Menu ch1Menu ch3Menu ch5

Już nigdy więcej nie zrobię żadnej pracy naprawczej dla pana Joey'go Drewa
 
— Thomas Connor, Rozdział 1


Thomas Connor - mechanik i konserwator w Joey Drew Studios. Odpowiadał choćby za sprawność windy i naprawiał nieustannnie psujące się rury. Nagrał trzy kasety, w tym jedna z nich to dialog z Wallym Franksem.

Wędrujący Bendy - ikona Pojawienia

Rozdział 1: Ruchome Obrazki

Kaseta Thomasa znajduje się w piwnicy. Poza nią można również znaleść tabelkę, w której notuje ilość wyprodukowanego przez maszynę tuszu. Ostatniego dnia miara doszła aż do 423 galonów.(galon angielski wynosi ok. 4,5 litra a galon amerykański 3,8 litra)

-

Rozdział 3: Wzlot i Upadek

Jedną z kaset Thomasa można znaleźć obok windy.

Maska Bendy'ego Osobowość

Thomas wydaje się być bardzo zaniepokojony osobliwościami budynku Joey Drew Studios i pracujących tam ludzi. Uważa, że to, co się tam dzieje, jest po prostu nienaturalne. Wie, że za tymi dziwactwami kryje się coś mrocznego i boi się, że pewnego dnia może się to okazać, czymś strasznym. Nie rozumie, dlaczego potrzeba tuszu jest aż tak wielka, a właścicielowi budynku szkoda pieniędzy na porządną windę. Jego złe przeczucia są tak silne, że nigdy nie jeździ windą a nawet deklaruje, że nie będzie już wykonywał jakichkolwiek napraw dla Joey`ego. Podczas dialogu z Wally`m niemal desperacko próbuje mu wytłumaczyć zasady kontrolowania ciśnienia, widać, że bardzo mu zależy, aby Wally przejął jego funkcję na pewien (może nawet wieczny) czas.

Projektor - ikona Cytaty

Rozdział 1, nagranie

Oryginał:

It's dark and it's cold and it's stuck in behind every single wall now. In some places, I swear this godforsaken ink is clear up to my knees! Who ever thought that these crummy pipes could hold up under this kind of strain either knows something about pressure I don't, or he's some kind of idiot. But the real worst part about all this.. are them noises the system makes. Like a dying dog on its last legs. Make no mistake, this place... this... machine... heck, this whole darn thing... it just isn't natural. You can bet, I won't be doing any more repair jobs for Mister Joey Drew.
Tłumaczenie:
Jest ciemny, jest zimny, a teraz jeszcze zalega za każdą pojedynczą ścianą. Przysięgam, że w niektórych miejscach ten tusz sięga mi do kolan! Ten, kto myślał, że te nędzne rury wytrzymają tak wielkie obciążenie, albo wie coś o ciśnieniu, czego nie wiem ja, albo jest jakimś idiotą. Ale najgorszą rzeczą w tym wszystkim... są dźwięki, jakie wydaje system. Jak jakiś zdychający pies. Nie popełnij błędu, to miejsce... ta maszyna... rety, całe to przeklęte coś... to po prostu nie jest naturalne. Możesz się ze mną założyć, że już nigdy więcej nie zrobię żadnej pracy naprawczej dla pana Joey`ego Drewa.

Rozdział 3, pierwsze nagranie

Oryginał:

Wally: Alright let's go over this again. If the pressure goes over 45, I screw the safety bolt in tighter, right?

Thomas: No! For the last time, you do that, you'll blow every pipe in this place! If it reaches 45, you unhook the safety switch.

Wally: You sure? You know, this sounds harder than comparing ear wax to bee's wax!

Thomas: Look, it's not that difficult! Just keep an eye on the gauge!

Wally: Look pal, if you think I'm doing my job AND yours, I'm outta here!

Tłumaczenie:
Wally: Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jeśli ciśnienie przerkracza 45, to przykręcam mocniej śrubę bezpiecznika, tak?

Thomas: Nie! Mówię ci po raz ostatni, jeżeli to zrobisz, to wyeksploduje każda rura w tej miejscówce! Jeżeli sięgnie do 45, to przestawiasz przełącznik bezpieczeństwa.

Wally: Jesteś pewny? To wydaje się trudniejsze niż odróżnianie woskowiny usznej od wosku pszczelego!

Thomas: Zobacz, to nie jest takie trudne! Po prostu zerkaj co jakiś czas na wzkaźnik!

Wally: Słuchaj stary, jeżeli myśłisz, że będę pracował i za mnie ORAZ za ciebie, to ja się stąd wynoszę!

Drugie nagranie

Oryginał:

These blasted elevators... sometimes they open... sometimes they don't... sometimes they come... sometimes they keep on going to Hell and back. I keep telling these people, if Mister Joey Drew keeps cutting corners like this, someone's sure to end up falling to their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs.
Tłumaczenie:
Te przeklęte windy... czasem się otwierają... czasem nie... czasem się słuchają... czasem bez przerwy jeżdżą do piekła i z powrotem. Wciąż mówię tym ludziom, że jeżeli pan Joey Drew nadal będzie tak chodzić na skróty, to z całą pewnością ktoś przypłaci za to życiem. I tym kimś na pewno nie będę ja. Wybieram schody.

Rozdział 5, nagranie

Oryginał:

Progress report to Gent Home Office. Client: Joey Drew Studios. Altought we`re making progress, the client`s expectations keep changing. What started a machine to simply mold life-size figures, now seems to be teetering on the edge of magic more engineering. Althought Mr.Drew remains convinced they are the same thing. The process of running the cartoon film throught the machine for the figures to imprint upon is going well. We`ve had several near successes. One weird note, the first figure ever created was a failed attempt in the likeness of the character called Bendy. Since that time, no other attempts of this particular figure have emerged. And the one that did... I dunno, there`s just something unworldy about him.
Tłumaczenie:
Raport o postępie do Głównego Biuro Gent. Klient: Joey Drew Studios. Pomimo tego, że wciąż robimy postęp, oczekiwania klienta ciągle się zmieniają. To, co było maszyną do tworzenia prostych, atramentowych figur naturalnej wielkości, teraz wygląda na balansowanie między granicą inżynierii i magii. Chociaż pan Drew jest święcie przekonany, że to to samo. Proces tworzenia kreskówek z użyciem odbicia figur stworzonych przez maszynę idzie bardzo dobrze. Kilkakrotnie byliśmy bliscy sukcesu. Jedną dziwną rzeczą była pierwsza figura, nieudana próba odtworzenia postaci nazywanej Bendy. Od tego czasu nie pojawiła się się już żadna figura tej postaci. A ta, która się pojawiła... nie wiem, było w nim po prostu coś nieopisanego.

Borys - ikona Ciekawostki

  • Thomas i Wally są jedynymi osobami, które nagrały dialog
  • Ponieważ tabela dotyczy dni od poniedziałku do soboty, można przypuszczać, że tajemniczy incydent nastąpił w sobotni wieczór lub poniedziałek rano
  • Możliwe, że Tom jest odpowiednikiem Thomasa Connora
    • "Tom" jest zdrobnieniem imienia Thomas
    • Tom trzyma rurę, która wiąże się z pracą Connora

ButchersGangPoster Galeria

ThomasConnor3
WallyIThomas
Tabelka
Postacie
Kreskówki
BendyBoris The WolfAlice AngelCharleyBarleyEdgar
Ludzie
Joey DrewHenry SteinWally FranksThomas ConnorSammy LawrenceJack FainSusie CampbellNorman PolkShawn FlynnAllison PendleGrant CohenLindaBertrum PiedmontLacie Benton
Atramentowi
Atramentowe Trio: Ink Bendy/BestiaUpadła AliceBoris Tyran

Poszukiwacze: PoszukiwaczOpuchły PoszukiwaczOpuchły JackPoszukiwacz GórnikWielki PoszukiwaczGigantyczny PoszukiwaczPoszukiwacz Sammy
Gang Rzeźników: RurarzWędkarzMłotkarz
Pozostali: BorisSammyProjektatorBertrumStraceńcyTomAllison AngelŁapaGrant

Niezaklasyfikowani
TheMeatly (Easter Egg)"Zabłąkany" BendyAnimatronik Bendy'ego
Niekanoniczni
Bendy in the Nightmare Run: Ubert GumaPuszkarz z MakazłomuKufer MackowiczZofer Tuszkiewicz

Hello Bendy: Sąsiad