FANDOM


Menu ch4Menu ch5

(...) nazywają mnie Alice. Ale nie jestem aniołem.
 
— Allison Angel, Rozdział 5


Allison Angel (pol. Anioł Allison) - postać pojawiająca się na krótko przed końcem Rozdziału 4 i w zwiastunie Rozdziału 5. Moment debiutu jej i Toma ma miejsce na końcu Czwartego Rozdziału ,,Bendy and the Ink Machine".

Wędrujący Bendy - ikona Gameplay

Rozdział 4: Kolosalne Cuda

Allison pojawia się krótko przed końcem rozdziału wraz z Tomem ratując Henry'ego przed "Alice".

Rozdział 5: Taśma Końcowa

Allison pojawia się przez większą część tego rozdziału. Na początku nie jest pewna czy zaufać Henry'emu lecz to zmienia w późniejszej części rozdziału. Na końcu rozdziału ona, Tom i Henry znajdują kryjówkę Ink Bendy'ego i są zmuszeni go zostawić.

TheMeatly - ikona Wygląd

Allison Angel ma wiele cech podobnych do jej oszustki "Alice", ma doskonały wygląd na twarzy, bez śladów jakichkolwiek deformacji. Czarne włosy związane są w kucyk z aureolą przymocowaną do górnej części głowy. Posiada parę złamanych rogów. Podobnie jak "Alice", nosi czarną sukienkę i legginsy. Jej ręce są pokryte atramentem, przypominającym czarne rękawiczki operowe. Nosi też pasek oraz linę na lewym ramieniu i skórzany uchwyt sztyletu z kluczem. Jej łuk wydaje się inny niż "Alice", który miał barwę nieco ciemniejszą.

Projektor - ikona Cytaty

Rozdział 5, dialogi

Oryginał:

Everyone knows that song. Who are you...? Why you are here?

Tłumaczenie:

Wszyscy znają tą piosenkę. Kim jesteś...? Dlaczego tu jesteś?

Oryginał:

Then you know more than we do. One we don`t even exist... just... thoughts. And the next minute... this place.

Tłumaczenie:

Więc wiesz więcej niż my. Tak jakbyśmy wcześniej nie istnieli... tylko świadomość istnienia. A potem... potem to miejsce.

Oryginał:

Down here, strangers aren`t good things. How can we trust you? We don`t even know who you are.

Tłumaczenie:

Tu na dole, obcy nie są mile widziani. Jak niby mamy ci ufać? Nawet nie wiemy, kim jesteś.

Oryginał:

I... I honestly don`t know my name... do they call me Alice. But I`m no angel. You go back and rest. We`ll talk again later.

Tłumaczenie:

Ja... właściwie to nie wiem, jak mam na imię... więc nazywają mnie Alice. Ale nie jestem aniołem.

Oryginał:

It`s only for a few hours. No need to worry. I won`t go far... Only up to Level Six. Just stay here. Keep an eye on Henry, ok? I`ll be back as soon as I can. I promise.

Tłumaczenie:

To tylko na kilka godzin. Nie ma potrzeby do zamartwiania się. Nie pójdę daleko... tylko na górę na Poziom 6. Tylko tu zostań. Miej oko na Henry`ego, dobra? Wrócę tak szybko jak będę mogła. Obiecuję.

Oryginał:

Here. You must be hungry. Sorry... it`s all we have.

Tłumaczenie:

Proszę. Musisz być głodny. Przykro mi... to wszystko co mamy.

Oryginał:

I know you`re watching me... it`s just... a little creepy.

Tłumaczenie:

Wiem, że mnie obserwujesz... to jest troszeczkę... upiorne.

Oryginał:

We all do. For some poor sould down here, it`s the only way they can be heard. But you dont`t want to touch the ink for too long! It can claim you... pull you back. That`s how I met Tom. I was messing with things I schouldn`t have been and he... he was here.

Tłumaczenie:

Wszyscy to robimy. Dla niektórych nieszczęśników to jedyny sposób, by ktoś ich usłyszał. Ale nie możesz mieć zbyt długo kontaktu z tuszem! Może cię porwać... wciągnąć z powrotem. Właśnie tak poznałam Toma. Kombinowałam z rzeczami, z którymi nie powinnam a on... on tam był.

Oryginał:

He just seems to respond to it

Tłumaczenie:

Po prostu wydaje się je rozpoznawać.

Oryginał:

Let mi show you something... Awhile back, I was mapping out one of the upper levels... when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked throught, and on the wall behind me was a hidden message! Right there in a plain sight! So I keept looking... and found more and more messages everywhere in the studio! But you can`t see them with your eyes. Only throught this! Take a look! I don`t know who`s leaving them, but I think they know how to get out of here.

Tłumaczenie:

Pozwól, że ci coś pokażę... Pewnego razu sporządzałam mapę jednego z wyższych poziomów... gdy nagle dostrzegłam coś, co odbijało się na kawałku szkła. Podniosłam szkło, spojrzałam przez nie, a na ścianie za mną była ukryta wiadomość! Dokładnie przed moimi oczami! Więc szukałam dalej... i znajdywała, wciąż więcej i więcej wiadomości w całym studiu! Ale nie możesz ich zobaczyć własnymi oczami. Tylko przez to! Spójrz! Nie wiem, kim są ci, którzy to wszystko zostawiają, ale myślę, że wiedzą, jak się stąd wydostać.

Oryginał:

Nowhere. I followed them for a long time... just leads me in circles. I don`t think I`m meant to leave this place, Henry. But maybe... you are.

Tłumaczenie:

Do nikąd. Podążałam za nimi przez długi czas... ale tylko kręciłam się w kółko. Wydaje mi się, że nie zostałam wybrana, by opuścić to miejsce, Henry. Ale może... może ty tak.

Oryginał:

Tom thinks you`re dangerous.

Tłumaczenie:

Tom uważa, że jesteś niebezpieczny.

Oryginał:

I... I think... you`re the hope I`ve been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better.

Tłumaczenie:

Ja... ja myślę, że to ty jesteś nadzieją, na którą czekałam. Idź spać. Może jutro będzie lepiej.

Oryginał:

That was really stupid, Tom! You shouldn`t have gone out here! Now that`s he`s seen you... it`s only a matter of time... before he find us here.

Tłumaczenie:

To było naprawdę głupie, Tom. Nie powinieneś stąd wychodzić! Teraz gdy cię zobaczył... to tylko kwesta czasu... zanim nas tu znajdzie.

Oryginał:

We can`t just leave him! Not with the Ink Demon right outside the door!

Tłumaczenie:

Nie możemy go tak po prostu zostawić! Nie z Atramentowym Demonem za drzwiami!

Oryginał:

He`s coming... we have to move on! Tom! We have to let him out!

Tłumaczenie:

On tu idzie... musimy się przenieść! Tom! Trzeba go uwolnić!

Oryginał:

.. .I`m sorry.

Tłumaczenie:

...Przepraszam.

Oryginał:

That was close! You`re lucky we were in the neighborhood.

Tłumaczenie:

Było blisko! Masz szczęście, że byliśmy niedaleko.

Oryginał:

I don`t think so... Searchers and the Lost Ones built this place... Sammy must have been keeping them at bay. Now that he`s gone... Looks like we`re in for a fight. Get ready! Watch out! Here they come!

Tłumaczenie:

Wątpię... to miejsce zbudowali Poszukiwacze i Straceńcy. Sammy musiał trzymać ich na dystans. Teraz gdy go nie ma... Wygląda na to, że czeka nas walka. Przygotuj się! Uważaj! Już tu są!

Oryginał:

I think that`s all of them... but you never know where they`re going to crawl out of next. Probably best if we stay together from now on. Henry? Think you can lead the way?

Tłumaczenie:

Wydaje mi się, że to wszyscy... ale nigdy nie wiesz, skąd wypełzną następnym razem. Chyba będzie lepiej, jeżeli od teraz będziemy trzymać się razem.

Oryginał:

HENRY!!!

Tłumaczenie:

HENRY!!!

Oryginał:

Looks like whatever was here was taken long ago...

Tłumaczenie:

Wygląda na to, że cokolwiek tu było, zostało już dawno temu zabrane...

Oryginał:

It pays to carry a rope... you should try it.

Tłumaczenie:

To wymaga noszenia ze sobą liny... powinieneś spróbować.

Oryginał:

You want to go to his lair? Are you crazy? That`s death!

Tłumaczenie:

Chcesz iść do jego legowiska? Zwariowałeś? To oznacza tylko śmierć!

Oryginał:

Well, it`s probably close by... probably throught that door. But it won`t be easy to open. I need three gear, a crowbar... hmm, some kind of counterbalance... Huh. Well, that works too... I guess.

Tłumaczenie:

Cóż, prawdopodobnie to jest przy... prawdopodobnie za tymi drzwiami. Ale nie otworzymy ich tak łatwo. Potrzebne mi są trzy koła zębate, łom... hym, coś co by się nadało na przeciwwagę... Huh. Cóż, zgaduję, że tak też działa.

Oryginał:

Quiet. Don`t make any noise...

Tłumaczenie:

Cicho. Nie róbcie najmniejszego hałasu...

Oryginał:

Wow! I`ve never seen this before. I don`t see any way around... nothing to build a raft with.

Tłumaczenie:

Łał! Nigdy wcześniej tego nie widziałam. Nie mogę znaleść żadnej okrężnej drogi... nic, żeby zbudować tratwę.

Oryginał:

We can`t... we`re not like you, Henry. If we go in there, well... a drop of water in the ocean is rarely seen again.

Tłumaczenie:

Nie możemy... nie jesteśmy tacy jak ty, Henry. Jeżeli tam wejdziemy... cóż. Najwyraźniej jedna kropla wody w oceanie znów jest bardzo istiotna.

Oryginał:

You`re here for a reason, Henry. There`s always a reason! Even if you can`t understand it. It`s time... set us free!

Tłumaczenie:

Jesteś tu z jakiegoś powodu, Henry. Nic nie dzieje się bez powodu! Nawet jeśli ty jego nie widzisz. Już czas... wyzwól nas!

Cytaty pojawiające się losowo podczas walki z Straceńcami i Poszukiwaczami:

Oryginał:

Go back to your puddles!

Tłumaczenie:

Wracajcie do swoich kałuż!

Oryginał:

We can do this!

Tłumaczenie:

Damy radę!

ButchersGangPoster Galeria

Maxresdefault Gbl1TddDWzk

Borys - ikona Ciekawostki

  • Jej ludzka wersja to Allison Pendle.
  • Mimo iż w rozdziale 5 jej imię nie zostało powiedziane napisy końcowe ujawniają je jako Allison.
Postacie
Kreskówki
BendyBoris The WolfAlice AngelCharleyBarleyEdgar
Ludzie
Joey DrewHenry SteinWally FranksThomas ConnorSammy LawrenceJack FainSusie CampbellNorman PolkShawn FlynnAllison PendleGrant CohenLindaBertrum PiedmontLacie Benton
Atramentowi
Atramentowe Trio: Ink Bendy/BestiaUpadła AliceBoris Tyran

Poszukiwacze: PoszukiwaczOpuchły PoszukiwaczOpuchły JackPoszukiwacz GórnikWielki PoszukiwaczGigantyczny PoszukiwaczPoszukiwacz Sammy
Gang Rzeźników: RurarzWędkarzMłotkarz
Pozostali: BorisSammyProjektatorBertrumStraceńcyTomAllison AngelŁapaGrant

Niezaklasyfikowani
TheMeatly (Easter Egg)"Zabłąkany" BendyAnimatronik Bendy'ego
Niekanoniczni
Bendy in the Nightmare Run: Ubert GumaPuszkarz z MakazłomuKufer MackowiczZofer Tuszkiewicz

Hello Bendy: Sąsiad